Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

A Házikó Farm Kft.

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

I. Bevezető: 

Jelen ÁSZF rögzíti a Házikó Farm Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3170 Szécsény, Ludányhalászi út 2. 1696/4 hrsz., cégjegyzékszám: 12 09 010999, a Balassagyarmati Törvényszék által bejegyezve, adószám: 25074145-2-12) (továbbiakban: „Házikó”) www.funkyforest.hu/shop weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

  II. A Szolgáltatás

  A www.funkyforest.hu/shop weboldalon a Házikó bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy rendelése leadása útján megvásárolhat (továbbiakban: ”Vásárló”). A megvásárolható termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék weboldalon elérhető adatlapja tartalmazza. A Vásárló – a megfelelő regisztrációt követően, vagy anélkül is – az aktuális termékkínálata alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne vásárolni. Erre a célra a weboldal „KOSÁR „(a továbbiakban: ”Kosár”) funkcióját használhatja, melyben elhelyezi a vásárolni kívánt termékeket. A bevásárló lista összeállítása, annak Kosárba helyezése, és az egyéb szükséges adatok megadása, valamint a bankkártyás fizetés választása esetén a vételár megfizetését követően a Házikó a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott a Vásárlónak átadja. A csomag kézbesítésekor történő fizetés választása esetén a fizetés a csomag átvételekor esedékes.

  Kiszállítási körzet: Magyarország teljes területe

  Csak azok a 16. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához.

  A vásárlás lebonyolítható regisztrációval, de anélkül is.

  A minimálisan megvásárolandó termék rendelési értéke: 2400 Ft. A megvásárolható felső mennyiségi határ mindig az értékesíthető raktárkészlet függvénye.

  Amennyiben a Vásárló jogi személy, egy természetes személy megjelölése is szükséges a kapcsolattartás érdekében.

  Az adásvételi szerződés a Házikó és a Vásárló között jön létre. A Házikó csak a www.funkyforest.hu/shop oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

   III. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és a Vásárló általi elfogadása 

   A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Házikó jogosult az ÁSZF bármely időpontban történő módosítására jogszabályi környezet, vagy az értékesítési rendszerében történő változás esetén. Az ÁSZF módosítása hatályba az annak Házikó általi közzétételét követő 10 nap elteltével lép. A folyamatban lévő vásárlásokat, illetve a már létrejött szerződéseket az ÁSZF módosítása nem érinti. A termékeket a Szolgáltatás keretében a Vásárló a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Amennyiben az ÁSZF lényeges módosítására kerülne sor, úgy a Házikó e-mailben értesíti a korábban regisztrált Vásárlóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadhatnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

   IV. Vásárlás regisztrációval, vagy anélkül

   A Vásárló választása szerint előzetes regisztrációt követően vagy anélkül is jogosult a termékek megvásárlására.

   Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – a felhasználói fiókja törlésével – bármikor megtilthatja.

   A Vásárló a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni.A regisztráció során a Vásárlónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Vásárló köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vásárló teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni Házikót ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Vásárló ezen feltételezése, Házikó jogosult a Vásárló fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vásárlót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Házikó nem felelős a Vásárlóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vásárló a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vásárló, akár harmadik fél visszaélt.

   Ha változás következik be a Vásárló adataiban, akkor köteles azt a regisztrációs felületen átvezetni. A regisztrált fiókot a Vásárló bármikor, saját döntése alapján törölheti, ehhez a regisztrációnál megadott email címről az iroda@haziko.farm email címre kell írni egy email-t a törlési szándékáról. A Házikó a kérést követő 5 napon belül törli a felhasználó fiókját. A törölt fiók visszaállítására lehetőség nincs.

   Amennyiben a Házikó meggyőződött arról, hogy a Vásárló nem a fentieknek megfelelően adta meg adatait, vagy valótlan adatokkal visszaélt, illetve a Vásárló megszegte a jelen ÁSZF és egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseit, a Házikó jogosult a Vásárló regisztrációját (és ezzel együtt felhasználói fiókját) azonnal törölni. A valótlan adatok megadásából, vagy az adatmódosítás elmulasztásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Házikó nem vállal felelősséget.

   A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy adatait a valóságnak megfelelően adja meg a Rendszerben. A Házikó kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail-cím megadásából eredő kárért. A Házikó a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően jár el, állítja ki számláját,és felel a teljesítésért.

   V. Árak 

   A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. A megállapított ár azonban nem tartalmazza a kiszállítási díjat, amelynek mértéke a Kosárban tekinthető meg. A kiszállítási díj tartalmaz minden, a kiszállítással kapcsolatban felmerülő költséget. A Vásárló a vételár és a kiszállítási díj összegén felül egyéb díj fizetésére nem köteles.

   VI. A vásárlás lebonyolítása, a szerződés létrejötte 

   A regisztrált fiókkal rendelkező, vagy fiókot nem nyitó Vásárló a weboldalon összeállítja a bevásárlólistáját, vagyis a kiválasztott termékeket belehelyezi a Kosárba, kiválasztja a fizetési módot (a megrendeléskor, vagy az áru kiszállításakor történő, készpénzes fizetés.) A megrendeléssel egyidejű bankkártyás fizetési mód választása esetén a Szolgáltató fizetőfelületén kifizeti a megvásárolt termékek vételárát.

   Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

   A bevásárló lista összeállítása, annak Kosárba helyezése nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Vásárló részéről nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására. A fizetés megtörténte előtt– „fizetés Barionnal gomb megnyomása” – a Kosár kiüríthető, a megrendelés és fizetés folyamata bármikor megszakítható.

    Amennyiben házhoz szállításkori fizetést választ a Vásárló, a vásárlás megszakítható a „Megrendelés gomb„ megnyomása előtt.

    A Házikó biztosítja a Vásárlóknak az adatbeviteli hibákból, vagy félrekattintási okokból bekövetkező hibák kijavításának lehetőségét oly módon, hogy a böngésző „vissza” gombjának megnyomásával a szövegbevitel korábbi állapotára tér vissza.

    A megrendelés lezárását követően (a Megrendelés gomb megnyomása, illetve a bakkártyás fizetés teljesítése után) a megrendelés módosítása nem lehetséges.

    A Vásárló a Megrendelés gomb megnyomásával, vagy Fizetés Barionnal gomb menyomásával a fizetési tranzakció elindításával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit vagyis a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket teljes egészében- beleértve a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerint előírt tájékoztatás tartalmát is- megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

    Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor megérkezik a Házikó megerősítése a Vásárló által a megrendelési folyamat során megadott e-mail címre a megrendelés adatairól.

    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet Házikó nem iktat. A szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Házikó a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

    A szerződés tartalmát az alábbi adatok képezik:

    – a Vásárló által megadott, és technikailag begépelt adatok,

       – a megvásárolt termékekre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok,

      – a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve

      – az ÁSZF tartalmaA megkötött szerződés nem alakul át határozatlan idejű, vagy átalánydíjas szerződéssé.

      VII. A Házikó szolgáltatásának korlátai, szolgáltatási problémák, akadályok, felelősség a szolgáltatás folytonos elérhetőségéért, vagy annak hiányosságaiért 

      Annak ellenére, hogy a Házikó megtesz minden tőle elvárhatót a www.funkyforest.hu/shop honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Vásárló számára. A Házikó nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Házikó pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

      A Házikó különösen nem felel az alábbiakért:

      -hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Házikó számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;

      – a Házikó honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;

      – műszaki nehézségek, beleértve a www.funkyforest.hu/shop honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

      A jelen pont rendelkezései nem érintik a Házikó tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

      A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a www.funkyforest.hu/shop oldal folyamatos üzemeltetése a Házikó előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Házikó ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Házikó minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Szolgáltatás saját és harmadik felek által üzemeltetett komponensei egyaránt a lehető legmagasabb rendelkezésre állást nyújtsák.

      A Házikó jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés mellett. Megeshet, hogy előzetes értesítésre sürgős, halaszthatatlan leállás esetén nem kerül sor,mint pl. a szolgáltatás stabilitásának biztosítása érdekében történő leállítás, vagy biztonsági incidens..

      A Házikó csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

      A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

       VIII. A fizetés, számlázás 

       A termékek vételárát a Vásárló több módon egyenlítheti ki:

       – készpénz a csomag kézbesítésekor;

       – bankkártyával (online) történő fizetés a Házikó fizetési szolgáltatóján (Barion) keresztül, a Webáruházban megadott adatok szerint

       A csomag kézbesítésekori fizetési opció választásával a Vásárló a csomag átvételekor köteles készpénzben kifizetni a vételárat.

       Az online fizetés kiválasztásával a Házikó oldaláról a Barion fizető oldalára lép a Vásárló, és ezen az oldalon keresztül hajtja végre a fizetést. A Vásárlónak a fizetéshez meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt kártya alábbi adatait:

       – kártya száma

       – a kártyabirtokos neve

       – a kártya érvényessége

       – a kártya hátoldalán szereplő 3 jegyű biztonsági kód

        – Email cím

        A fizetéshez használható kártyák: Mastercard, VISA, Maestro, American Express

        A fizetés során beírt adatokat a Házikó nem tárolja,azokhoz nem fér, azokat az adott fizetési szolgáltató kezeli és a részére megadott személyes adatok kezelésére a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak.

        A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

        A Vásárló a fizetést követően e-számlát kap a regisztráció, vagy megrendelés során megadott e-mail címére. A számla csak a Vásárló által megrendelt tételeket tartalmazza, illetve azt a pénzösszeget, melyet valóban kifizetett a rendelése után. A kiküldött e-számlát meg lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki lehet nyomtatni a kapott e-mailből.

         Amennyiben a Vásárló házhoz szállításkori fizetési módot választott, a számlát a házhoz szállításkor kapja meg.

         A Vásárló e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Vásárlónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

         IX. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás, a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerint

         E tájékoztatás azért képezi az ÁSZF tartalmát, mert a jelzett jogszabály rendelkezései szerint üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a Házikó köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a Vásárlót.

         a) Az értékesítendő termékek lényeges tulajdonságai megtalálhatók a termékek adatlapján. Az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található az éppen elérhető termékekről, azok tartalmáról, és azok egységáráról, vételáráról, bruttó vételár megjelöléssel, (vagyis a megjelölt vételár tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFA-t), megjelölve a fizetőeszközt, amely Magyar Forint (HUF).

         b) A Házikó neve az I. pontban található.

         c) A Házikó székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található.

         d) A Házikó üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A Vásárló a panaszait a Házikó I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

         e) A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. „vásárlás összesítő” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, kezelési költséget és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a Vásárlónak további költsége nem merülhet fel.

         f) A Házikó határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

         g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem nyújt.

         h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban, melyek bruttó árak, így az ÁFA összegét magukban foglalják.

         i) A Vásárló többféle fizetési mód közül választhat, ezek azonban további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.

         j)A bankkártyás fizetési mód során a fizetési szolgáltatónk rendszerébe irányítjuk át, ott használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Házikóhoz. A rendelés végösszegével a rendelés leadása során terheljük meg bankkártyáját. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express. Az elfogadott bankkártyák változása esetén e tényről a Rendszer vásárlásösszesítő és fizetési felületén tájékoztatják a Vásárlókat.

         k) A megrendelt termék kiszállítással kerül a Vásárlóhoz. Erre a megrendeléstől számított max. 3 munkanapon belül kerül sor.. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

         l) A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum XI. pontja tartalmazza.

         m) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum XI. pontja tartalmazza.

         n) A Házikó olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a Vásárlót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a Vásárló köteles lenne megtéríteni a Házikó észszerű költségeit.

         o) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a megvásárolt terméket felbontotta.

         p) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek az értékesített termék vonatkozásában fennállnak. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

         q) A Házikó minden munkanapon 10-től 16 óráig telefonos rendelkezésre állást működtet, amely ugyan nem ügyfélszolgálat, de készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére az iroda@haziko.farm email címen, valamint az alábbi elérhetőségeken:

         Bognár Botond

         +36 30 758 0417‬

         Rendes Szabolcs

         +36 20 231 7816

         r) A Házikó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

         s) A Házikó és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre,és a szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

         sz) A vásárlási folyamat során a Vásárló kötelezettsége az ellenérték megfizetése, ezen túlmenően egyéb kötelezettségei nincsenek.t) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárlónak nem kell nyújtania.

         ty) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 95 % feletti. Az adattartalmat redundánsan tároljuk a szervereken. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, azt a számviteli előírásoknak megfelelő időtartamban megőrizzük, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

         u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat adatbázisban tároljuk.

         v) Fogyasztóvédelmi elsőfokú hatóságként a területileg illetékes járási hivatalok járhatnak el. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.)A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Vásárló a saját lakhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Nógrád Megyei Békéltető Testület, székhelye: 3102 Salgótarján, Baglyasi út

         Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

         X. Kiszállítás, az áru átadása: 

         Az áru átadása vagy házhoz szállítással történik. A megrendelést követően a Házikó tájékoztatja a Vásárlót a kiszállításvárható időpontjáról, amely a megrendeléstől számítottam maximum 5 munkanap.

         A Termék átvételének az egy alkalommal meghosszabbított határnapon történő ismételt elutasítása az Adásvételi Szerződés felmondásához vezet. Ezesetben a Házikó a már megfizetett vételárat 15 napon belül visszafizeti a Vásárló bankszámlájára történő utalással. A Házikó a megfizetett összegből jogosult visszatartani a kiszállítással kapcsolatban felmerült igazolt költségét, mely a Vásárló terheli. Amennyiben a Vásárló a megrendelés során a kiszállításkori fizetési módot választotta, köteles a kiszállítással kapcsolatban felmerülő költséget a Házikónak megfizetni.

         XI. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, a termékek visszaadása 

         A Vásárló jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni. Amennyiben a Vásárló valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy a vételárat a Házikó a részére visszafizeti.

         Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a egyeztetni a Házikó ügyfélszolgálatával a visszaszállítás részleteivel kapcsolatosan. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

         A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Házikó részére. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

         Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Házikó a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

          A Vásárló nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. üveges italok) esetén ha a csomagolást a Vásárló felbontotta.

          A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Házikó feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

          Amennyiben a Vásárló indoklás nélkül áll el a szerződéstől 14 napon belül, úgy az alábbi lehetősége van a termékek visszajuttatására a Házikó számára:

           A Vásárló megfelelő, biztonságos, az árut védő postai csomagban feladja a terméket a Házikó I. pontban feltüntetett címére. A postaköltség a Vásárlót terheli.

           A Házikó köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 15 naptári napon belül visszafizetni, amennyiben a terméket ezen időn belül a vásárló visszaküldi, vagy a Vásárló – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik, DE AZONOS ÁRÚ terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)

           A Vásárló elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

           Az elállási jog az 1. számú mellékletben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Vásárló egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse társaságunkat.Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Házikó az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, banki átutalás, vagy a használt bankkártyára történő visszautalás formájában a vételár megfizetési formájának megfelelően. A Házikó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Vásárló azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

           XII. Reklamációk, panaszkezelés

           A Vásárló megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Házikó központi telefonján keresztül, vagy e-mailben megtehet.

           Mindemellett a Vásárló a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XVII. pontban meghatározott elérhetőségeken. A Házikó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Vásárló a panaszt írásban jelentette be,a Házikó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

           Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a termék átvétele után tapasztalt bármilyen minőségbeli probléma esetén forduljanak bizalommal Társaságunkhoz, mert minden olyan esetben, amikor a Vásárló felelőssége egyértelműen kizárható, saját költségünkön gondoskodunk a hibás vagy használhatatlan (pl. romlott) áruk cseréjéről.
           A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

           A békéltető testületek elérhetőségét az alábbi linken találják:

            http://jarasinfo.gov.hu/

            Békéltető testület neveBékéltető testület székhelyeIlletékességi terület
            Budapesti Békéltető TestületBudapestBudapest
            Baranya Vármegyei Békéltető TestületPécsBaranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye
            Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető TestületMiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
            Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető TestületSzegedBékés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye
            Fejér Vármegyei Békéltető TestületSzékesfehérvárFejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
            Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető TestületGyőrGyőr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
            Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető TestületDebrecenJász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
            Pest Vármegyei Békéltető TestületBudapestPest vármegye

            XIII. Szavatosság

            A Házikó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Házikó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

             A szavatossággal, kellékszavatossággal kapcsolatos jogszabályi tájékoztatás jelen ÁSZF 2. sz mellékletében található 

             XIV. Cookie-k

             A Weboldal egyes részei a Vásárló azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Vásárló számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Vásárlóbeállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Vásárló számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Vásárló ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

             Tárhely szolgáltató: Rackforest Kft.

             XV. Személyes adatok védelme

             A Vásárló személyes adatainak a Házikó az adatkezelője.
             A személyes adatok megadása önkéntes, de a számla létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez, Adásvételi Szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.
             A Házikó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmére.

             A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

             A Házikó a Vásárlónak a Webáruházban vagy az interneten folytatott tevékenysége alapján, az alkalmazáson keresztül megszerzett személyes adatait saját specifikált célok érdekében kezeli a webáruházban. Minderről részletes információk találhatók a Funky Forest webshopon elérhető „Adatvédelmi Tájékoztatóban”

             Az egyedi funkciók használatától függően a Vásárlónak joga van panaszt tenni az illetékes hatóságoknál a személyes adatok védelmével, a kifogás, a személyes adatokhoz való hozzáférés, a helyesbítés, törlés, zárolás jogával, a korlátozás kérésével és az adatkezelés elleni tiltakozással, valamint az adatátvitellel kapcsolatban.

             XVI. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok 

             A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Házikó, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Házikó, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

             A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Házikó korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Házikó véleményét tükrözné. A Házikó korlátozás nélkül jogosult a Vásárló észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

              XVII. Vegyes rendelkezések 

              Az ÁSZF szabályozza a vásárlási lehetőség igénybevételének feltételeit, így a Vásárlóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

              Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. A Házikó etikai magatartási kódexnek nem aláírója.

              XVIII. A Házikó elérhetőségei 

               Weboldal címe:www.funkyforest.hu/shop
               A társaság e-mail címe:iroda@haziko.farm
               A társaság telefonszáma:
               elérhető: 09:00 és 16:00 óra között
               Bognár Botond+36 30 758 0417‬ Rendes Szabolcs+36 20 231 7816
               A társaság levelezési címe:3170 Szécsény, Ludányhalászi út 2. 1696/4 hrsz.

               A jelen ÁSZF 2020. 11. 24.-n lép hatályba. 

               1. sz melléklet 

               Elállási tájékoztató

               A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

               Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

               Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XVIII. pontjában megjelölt címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is.

               A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

               Az elállás joghatásai

               Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

               Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit a Házikó viseli.

               Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Vásárló köteles a Házikó számára – a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Ilyen esetben a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Amennyiben a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, a terméke(ke)t saját költségünkön a Házikó fuvarozza vissza.

               A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

               Elállási nyilatkozat minta

               Címzett: Házikó Farm Kft

                Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

                Időpontja:

                A fogyasztó(k) neve:

                A fogyasztó(k) címe:

                A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

                Kelt:

                2. sz melléklet

                A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

                1. Kellékszavatosság

                Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

                A Házikó hibás teljesítése esetén Ön a Házikó-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

                Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

                Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

                Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

                Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

                Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

                Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

                Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

                A Házikó-val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

                Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

                A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Házikó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

                2. Termékszavatosság

                Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

                Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

                Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

                Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

                Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

                A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

                Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

                Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

                Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

                Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

                A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

                A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
                – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
                – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
                – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

                A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

                Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető